FORMULARI DE PRE-RESERVA

DATA I PERSONES
DETALLS DE CONTACTE

Els serveis de pre-reserva són merament informatius, i tenen per finalitat exclusiva i única oferir al client la possibilitat de ser informat amb LA MAJOR ANTELACIÓ el major termini possible si és possible realitzar una reserva per al dia i servei sol·licitat. Per a la confirmació en ferma el client rebrà un correu electrònic o una trucada del restaurant, informant de manera definitiva si la seva reserva ha estat efectuada o bé, en cas de no haver-hi disponibilitat, proposant-li altres dates disponibles. Per això, el servei de pre-reserva no és en cap cas una reserva pròpiament dita, sinó una petició de reserva que quedarà CONFIRMADA O DENEGADA tancada o no una vegada rebut l’email o trucada de confirmació. A tota reserva confirmada i no efectuada sense avís es carregarà 15 € per persona.