FORMULARI DE PRE-RESERVA

Accepto què, en cas de no assistir a la reserva sol·licitada i CONFIRMADA per part del restaurant sense haver-los-hi comunicat amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE TRES HORES sobre l’hora confirmada, se’ns pugui efectuar un càrrec de 15€ (QUINCE EUROS) per comensal, en compensació a possibles pèrdues de qualsevol índole per no haver ocupat la taula sol·licitada sense avís previ. Cas de comunicar-se amb la suficient antelació, NO S’EFECTUARÀ CAP CÀRREC.

DATA I PERSONES
DETALLS DE CONTACTE

Els serveis de pre-reserva són merament informatius, i tenen per finalitat exclusiva i única oferir al client la possibilitat de ser informat amb LA MAJOR ANTELACIÓ el major termini possible si és possible realitzar una reserva per al dia i servei sol·licitat. Per a la confirmació en ferma el client rebrà un correu electrònic o una trucada del restaurant, informant de manera definitiva si la seva reserva ha estat efectuada o bé, en cas de no haver-hi disponibilitat, proposant-li altres dates disponibles. Per això, el servei de pre-reserva no és en cap cas una reserva pròpiament dita, sinó una petició de reserva que quedarà CONFIRMADA O DENEGADA tancada o no una vegada rebut l’email o trucada de confirmació.