standard-title Reserves

Reserves

Accepto què, en cas de no assistir a la reserva sol·licitada i CONFIRMADA per part de l’restaurant sense haver-los comunicat amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE TRES HORES sobre l’hora confirmada, se’ns pugui efectuar un càrrec de 15 € (QUINZE EUROS) per comensal, en compensació a possibles pèrdues de qualsevol índole per no haver ocupat la taula sol·licitada sense avís previ. Cas d’efectuar la comunicació amb l’anticipació indicada, NO ES FARÀ CAP CÀRREC.

Want to cancel your reservation?
Use the form below to cancel your reservation
Find Reservations
Contact Details
RESERVAR TAULA
DADES DE CONTACTE

Els serveis de pre-reserva són merament informatius, i tenen per finalitat exclusiva i única oferir el client la possibilitat de ser informat amb LA MAJOR ANTELACIÓ possible si és possible fer una reserva per al dia i servei sol·licitat. Per a la confirmació en ferm el client rebrà un correu electrònic o una trucada de restaurant, informant de manera definitiva si la seva reserva ha estat efectuada o bé, en cas de no haver disponibilitat, proposant-li altres dates disponibles. Per això, el servei de pre-reserva no és en cap cas una reserva pròpiament dita, sinó una petició de reserva que quedarà CONFIRMADA O DENEGADA, tancada o no, un cop rebut l’email o trucada de confirmació.