Accepto què, en cas de no assistir a la reserva sol·licitada i CONFIRMADA per part de l’restaurant sense haver-los comunicat amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE TRES HORES sobre l’hora confirmada, se’ns pugui efectuar un càrrec de 15 € (QUINZE EUROS) per comensal, en compensació a possibles pèrdues de qualsevol índole per no haver ocupat la taula sol·licitada sense avís previ. Cas d’efectuar la comunicació amb l’anticipació indicada, NO ES FARÀ CAP CÀRREC.


RESERVA / RESERVATION / RESÈRVATION
DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO / CONTACT INFORMATION / INFORMATIONS DE CONTACT
Contact Details

Els serveis de pre-reserva són merament informatius, i tenen per finalitat exclusiva i única oferir el client la possibilitat de ser informat amb LA MAJOR ANTELACIÓ possible si és possible fer una reserva per al dia i servei sol·licitat. Per a la confirmació en ferm el client rebrà un correu electrònic o una trucada de restaurant, informant de manera definitiva si la seva reserva ha estat efectuada o bé, en cas de no haver disponibilitat, proposant-li altres dates disponibles. Per això, el servei de pre-reserva no és en cap cas una reserva pròpiament dita, sinó una petició de reserva que quedarà CONFIRMADA O DENEGADA, tancada o no, un cop rebut l’email o trucada de confirmació.