Reserves

RESERVAR UNA TAULA
CONTACTE
Contact Details

Els serveis de pre-reserva són merament informatius, i tenen per finalitat exclusiva i única oferir el client la possibilitat de ser informat amb LA MAJOR ANTELACIÓ si és possible fer una reserva per al dia i servei sol·licitat. Per a la confirmació en ferm el client rebrà un correu electrònic o una trucada del restaurant, informant de manera definitiva si la seva reserva ha estat efectuada o bé, en cas de no haver disponibilitat, proposant-li altres dates disponibles. Per això, el servei de pre-reserva no és en cap cas una reserva pròpiament dita, sinó una petició de reserva que quedarà CONFIRMADA O DENEGADA, tancada o no, un cop rebut l’email o trucada de confirmació.